2750 Gran

Tilbakemeldinger: nils@prestkvern.net 
Startside Innbydelse Program Løypekart Arena Gjennomføring Startside Startlister Resultatlister
-------------------------
Ski / Skiskyting
Gjennomføring
Duathlon SÅS 2015
Rulleski - fristil Alle stiller med egne ski og 2`er hjul. Påbudt med hjelm og briller. Start fra Trintom skole eller Romholt barnehage – opp til SÅS plassen følg høyre side av vegen. Ved bytte fra rulleski til løps-sko SKAL alle av med rulleski før skiftebåsene. Denne er tydelig merket med en tykk strek før båsene. Båsnummer er lik startnummer. Alt utstyr som skal benyttes under løping skal legges i skifteboksen FØR start. Løp Etter skifte skal alle løpe rundt skifteboksene og ut på veg. Målgang alle klasser er gjennom gjerdet og ut på fotballbanen.
Duatlon 17.10.2015
gjennomføring.
Klasse G15-G16 og alle klasser 17 år og oppover. Frammøte på Søndre Ål Sportsklubb sin idrettsplass Henting av startnummer , husk også at alle skal ha brikke. Utlegging av løpesko i oppmerket skiftebås på idrettsplassen Egen transport ned til Trintom skole (Søndre Ålsvegen 1). Forsøk å samkjøre for å begrense biltrafikken. Oppvarming nede på Trintom bør foregå i gangveiene fra Trintom Fellesstart fra Trintom, vi følger Søndre Ålsvegen hele veien opp til Idrettsplassen. Felles start fra Trintom, eldste klasser i første rekke. Ta av ski utenfor gjerdet på idrettsplassen Rulleski og staver tas med til skiftebås Bytte av sko i skiftebås Husk å sette dere inn i løperetning i skiftebåsene Mulighet for drikke ved utgang av idrettsplass Følg merket løype 3.9 km Husk at høyre kjørebane skal benyttes, ved lengre bruk av venstre kjørebane vil jury vurdere straffereaksjoner dvs. diskvalifisering. Årsaken til dette er sikkerhetsbestemmelser Klasse G/J 12-13-14 og J15-16 Frammøte på Søndre Ål Sportsklubb sin idrettsplass Henting av startnummer , husk også at alle skal ha brikke. Utlegging av løpesko i oppmerket skiftebås på idrettsplassen Egen transport ned til Romholt barnehage (Søndre Ålsvegen 1). Forsøk å samkjøre for å begrense biltrafikken. Oppvarming nede på Romholt  bør foregå i veien fra Søndre Ålsvegen og til barnehagen og på plassen foran barnehagen. Fellesstart fra Romholt klokken 11.30. Vi følger Søndre Ålsvegen hele veien opp til Idrettsplassen. Felles start fra Romholt, eldste klasser i første rekke. Ta av ski utenfor gjerdet på idrettsplassen Rulleski og staver tas med til skiftebås Bytte av sko i skiftebås Husk å sette dere inn i løperetning i skiftebåsene Mulighet for drikke ved utgang av idrettsplass Følg merket løype 2.4 km Husk at høyre kjørebane skal benyttes, ved lengre bruk av venstre kjørebane vil jury vurdere straffereaksjoner dvs. diskvalifisering. Årsaken til dette er sikkerhetsbestemmelser
Klasse G/J 10-11 Frammøte på Søndre Ål Sportsklubb sin idrettsplass Henting av startnummer , husk også at alle skal ha brikke. Utlegging av løpesko i oppmerket skiftebås på idrettsplassen Oppvarming må skje inne på idrettsplassen på beina Start i veien utenfor idrettsplassen klokken 11.00 Fellesstart eldste klasse i første rekke Gå til vendepunkt (450 meter), tilbake til idrettsplassen Ta av ski utenfor gjerdet på idrettsplassen Rulleski og staver tas med til skiftebås Bytte av sko i skiftebås Husk å sette dere inn i løperetning i skiftebåsene Mulighet for drikke ved utgang av idrettsplass Følg merket løype 1.3 km Husk at høyre kjørebane skal benyttes, ved lengre bruk av venstre kjørebane vil jury vurdere straffereaksjoner dvs. diskvalifisering. Årsaken til dette er sikkerhetsbestemmelser Klasse G/J 10-11, kun løp. Start på veien utenfor idrettsplassen Start klokken 11.00. Umiddelbart etter rulleskistarten Husk alle skal ha brikke Følg løype merket 1.3 km.