Utleie

2750 Gran

Tilbakemeldinger: nils@prestkvern.net
Påds
Klubbhus
Ønsker du å leie klubbhuset ?
Priser for et døgn (inkl. vask) Fra kl 12:00 til kl 12:00 neste dag Medlemmer kr. 1.800,- Ikke medlemmer kr. 2.100,- En helg - fredagskveld til søndagskveld (inkl. vask) Medlemmer kr. 2.300,- Ikke medlemmer kr. 2.700,- En kveld (inkl. vask) Medlemmer / ikke medlemmer kr. 1.200,-
Betaling Betaling skjer på vedlagte bankgiro senest en uke før klubbhuset skal leies
Hus- regler Ved lufting skal dette skje mot fotballbanen. Les og følg bruksanvisningen til oppvaskemaskin og kaffetrakter. Slå av lys og vifter når klubbhuset forlates (skapet før salen). Ta med all søppel etter bruk. Andre leiebetingelser Ansvarlig leietaker må være over 20 år. Leietaker er økonomisk ansvarlig for evt. Skade på hus eller inventar. Skader meldes skriftlig til utleier senest ved tilbakelevering av utlånte nøkler. Baksiden av denne folderen kan benyttes som skademelding. Leietaker er ansvarlig for å søke om evt. Skjenkebevilling og for øvrig følge de offentlige regler og påbud som måtte gjelde for det aktuelle arrangementet. Dersom ikke annet avtales, skal arrangementet avsluttes senest kl. 02.00 på natten. Dersom ikke annet avtales, forutsettes det at arrangementet avholdes innendørs. Som utgangspunkt blir hele klubbhuset leid ut, men med forbehold om at klubben trenger deler av klubbhuset til egne aktiviteter. Dette vil det evt. bli gitt beskjed om.
-----------------------------------------------------------------------------------
Priser !