Tilbakemeldinger:
nils@prestkvern.net
2750 Gran
Bestilling fra katalogen - benytt :
ola@landro.no
Stiling
Navn
Mobil
Epost
------------------------------------------------------------------------------------------
Leder
Siri Sønsteby
9761 6570
ande-fla@online.no
Nestleder
Kjell-Erik Gisleberg
9113 8606
kjegis@online.no
Kasserer
Halvor Gjerdingen
9702 8905
halv-gj@online.no
Styremedlem
Hanne Ilhøy Ensrud
9284 2616
hanne_ensrud@hotmail.com
Styremedlem
Ole Anders Flaagen
9110 4306
ande-fla@online.no
Styremedlem
Lene Schonhowd
4180 7385
lene_schonhowd@hotmail.com
Varamedlem
Jarle Bang
9508 8745
jarl-ba@online.no
Trenere
Navn
Mobil
Epost
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skiskyttertrener
Jacob Aspelin
4130 0103
jacob_aspelin@hotmail.com
Skiskyttertrener
Skiskyttertrener
Kjell-Erik Gilsberg
9113 8606
kjegis@online.no
Langrennstrener
Halvor Gjerdingen
9702 8905
halv-gj@online.no
Skistyret
Ski / Skiskyting