Tilbakemeldinger:
nils@prestkvern.net
2750 Gran
Bestilling fra katalogen - benytt :
ola@landro.no
Trippelrennene er et samarbeid mellom Søndre Ål Sportskubb
og Gran IL skigruppa.
Første renn i 2016 er 27.01.16
Påmelding fra
kl:17:45
Utdeling startnr
kl 18:30
Start
kl.18:45
Løperdrikke
Inne på klubbhuset
Resultater
Klubbhuset etter rennet
Startkontigent
KR. 50,- pr renn. Maks beløpet for hele sesongen er kr. 200,
Dersom ønskelig kan hele beløpet innbetales ved første renn
Premiering:
Samlet premiering etter siste løp, dato blir annonsert.
Løpsopplegg:
Ski / Skiskyting
Arbeidsplan trippelrenn
Oversikt over antall renn 2016